Waterschappen pompen ondanks verbod zelf grondwater op om vissen te redden

Posted on

Er is al zo lang geen serieuze hoeveelheid regen gevallen dat waterschappen grondwater oppompen om dat in kwetsbare beken te laten stromen. Dat gebeurt in onder meer Noord-Brabant. De maatregel is opmerkelijk, aangezien waterschappen ertoe oproepen zuinig te zijn met grondwater en in sommige gevallen zelfs een verbod op oppompen hebben ingesteld. Maar het is de enige manier om kwetsbare diersoorten in leven te houden.

Vlak naast een boerderij in het Brabantse Lage Mierde pompt een brommend dieselaggregaat water uit de grond. Via een slang en een speciaal hiervoor gegraven greppel stroomt het water richting de Reusel.

Het is een van de zeven beekjes in Noord-Brabant waar vanwege de aanhoudende droogte grondwater naartoe wordt gevoerd. De andere beken zijn de Tongelreep, Groote Beerze, Keersop, Beekloop, Esperloop en Hooge Raam.

“We vragen aan iedereen: wees zuinig met grondwater. Beregen alleen als het nodig is. Op sommige plekken geldt zelfs een verbod. Dan moeten we heel goed kunnen uitleggen waarom we hier toch zo’n noodmaatregel treffen”, zegt Lonneke Schilte, droogtecoördinator van waterschap De Dommel, tegen NU.nl.

“De beekprik is eigenlijk best een lelijk visje, maar we hebben van de Europese Unie de taak gekregen om die beestjes te beschermen.”

Lonneke Schilte, droogtecoördinator van waterschap De Dommel

Zonder de aanvoer van water zouden zeldzame diersoorten in de beekjes verdwijnen. In de Reusel is dat bijvoorbeeld de beekprik. Het is een visje dat grotendeels in de modder leeft en maar op een paar plekken in Nederland voorkomt. Op andere plekken is de aanvoer van vers water van levensbelang voor kwetsbare libellen en andere insecten.

“Het zijn eigenlijk best lelijke visjes”, zegt Schilte lachend als ze het over de beekprik heeft. “Maar we hebben van de Europese Unie de taak gekregen om die beestjes te beschermen. Hier leeft een van de bronpopulaties, dus er dreigt onomkeerbare schade.”

Een beekprik.

Een beekprik.

Foto: Jelle Wissink

Maandenlang geen serieuze neerslag

Het is het gevolg van maanden waarin amper regen van enige betekenis viel. De meeste delen van Brabant liggen op hoge zandgronden. Vers water komt daar alleen uit de lucht. Rivieren stromen er niet.

Ons watersysteem is er vaak nog op ingericht water zo snel mogelijk af te voeren. Als op hoge zandgronden dan geen regen valt, komt de droogteklap extra hard aan.

Al sinds de extreme droogte van de zomer van 2018 klinkt de roep om water langer vast te houden. Dat kan bijvoorbeeld door het grondwaterpeil te verhogen, rechtgetrokken beken weer te laten slingeren en overstromingen meer de ruimte te geven.

Maar voor dat soort maatregelen is weinig ruimte: steden zijn in rap tempo uitgedijd en de landbouw is te intensief geworden, verzucht Jos Kruit, droogtecoördinator van waterschap Aa en Maas. “Het moet gewoon allemaal ietsje minder”, constateert hij.

‘We snakken naar veel neerslag’

Een vorig jaar ondertekende overeenkomst moet uitmonden in maatregelen die ervoor zorgen dat droogte beter het hoofd kan worden geboden – droogte die door klimaatverandering steeds vaker zal voorkomen.

Maar de gevolgen van die aanpassingen in het watersysteem zijn pas op de lange termijn merkbaar. Op de korte termijn helpt alleen regen. Kruit: “Hopelijk valt de hele herfst en winter meer neerslag dan gemiddeld. Dan stijgt het grondwater weer. We snakken naar heel veel neerslag.”

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services