FBI-document huiszoeking Trump vrijgegeven, veel details weggelaten

Posted on

Het FBI-document over de onaangekondigde inval in de woning van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump is vrijdag vrijgegeven. Dat gebeurde op last van de rechter. Er zijn echter veel details onleesbaar gemaakt.

Het gaat om een onder ede afgelegde verklaring. Daarin wordt uitgelegd waarom gevonden bewijs reden was voor de huiszoeking in Trumps resort Mar-A-Lago in Palm Beach (Florida). Daarbij werden twintig dozen met deels zeer vertrouwelijke overheidsdocumenten in beslag genomen.

Veel details in het document zijn zwart gelakt. 23 van de 32 pagina’s die het document telt zouden (bijna) helemaal zwart gelakt zijn. Het gaat om informatie die het strafrechtelijk onderzoek zou kunnen schaden.

Ook namen van getuigen, FBI-agenten en andere betrokkenen zijn weggelaten om te voorkomen dat zij in gevaar komen als hun identiteit bekend wordt gemaakt. Eerder werden FBI-agenten al lastiggevallen na de inval in Trumps woning.

Trump had eerder dit jaar vijftien dozen met documenten overhandigd aan het nationaal archief. Daarin bevonden zich kranten, tijdschriften, uitgeprinte nieuwsartikelen, foto’s, geprint materiaal, notities, presidentiële correspondentie, persoonlijk archiefmateriaal en “veel geheime documenten” met de status vertrouwelijk, geheim of topgeheim. Van die laatste categorie waren er 25.

Het ministerie van Justitie schreef dat er goede redenen waren om aan te nemen dat er “bewijs van obstructie” zou worden gevonden in Trumps woning.

Openbaar maken van document

Onder meer The New York Times en The Washington Post, waren naar de rechter gestapt om het document te kunnen inzien. Ze hoopten dat er zo meer duidelijk wordt over de mogelijk strafbare feiten die de politie had aangevoerd als rechtvaardiging voor de huiszoeking.

Ook Trump heeft ervoor gepleit de vertrouwelijke status van het document op te heffen, mede in de veronderstelling dat de zaak politiek gemotiveerd is. Maar hij heeft wel een zaak aangespannen waarin hij eist dat de FBI stopt met het onderzoek totdat er een toezichthouder is aangesteld.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services