Bant praat woensdagavond over mogelijke komst aanmeldcentrum asielzoekers

Posted on

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) praat woensdagavond in Bant met omwonenden over de mogelijke komst van een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft daar een kavel gekocht om het centrum in Ter Apel te ontlasten.

Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van het COA is ook bij de inloopavond, net als de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de politie en de marechaussee.

Volgens het COA zal het aanmeldcentrum in Bant anders gaan functioneren dan dat in Ter Apel. Asielzoekers komen alleen op afspraak naar Bant en blijven daar dan maar kort, aldus het COA. Tijdens de inloopavond kunnen ook vragen gesteld worden over de gang van zaken rond de aankoop van de kavel.

Volgens Omroep Flevoland staan de grond, de boerderij en de schuren nog steeds op naam van de boer die volgens het COA in juli al uitgekocht zou zijn. De omroep baseert dat op gegevens uit het Kadaster. Het COA heeft daar volgens het medium nog niet inhoudelijk op gereageerd.

Commissaris van de Koning moet zich verantwoorden voor rol bij aankoop

Op dezelfde avond moet commissaris van de Koning Leen Verbeek van Flevoland aan de Provinciale Staten van die provincie uitleggen wat zijn rol is geweest rond de aankoop van de boerderij in Bant. De gemeente Noordoostpolder, waar Bant deel van uitmaakt, zegt verrast te zijn door de aankoop. De gemeente voelt om verschillende redenen heel weinig voor een aanmeldcentrum.

De gemeenteraad besluit eind september over een eventuele bestemmingsplanwijziging. De provincie Flevoland heeft de stikstofrechten van het voormalige agrarische bedrijf opgekocht.

Verbeek zegt dat hij heeft gehandeld in zijn rol als rijksheer. Commissarissen van de Koning zijn als rijksheer de verbinding tussen Rijk en provincies en kunnen direct contact met ministeries opnemen. De Provinciale Staten van Flevoland voelen zich gepasseerd en hebben er veel vragen over.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services